Nyutvecklad grävmaskin för krävande havsbottnar

Spider jämnar havsbottnen på ett djup av 1 000 m innan kabelförläggning

Nexans har konstruerat en ny undervattensgrävmaskin för den besvärliga havsbottnen vid gasfältet Ormen Lange på den norska kontinentalsockeln.

Ormen Lange är ett banrytande projekt med Hydro som operatör. Gasfältet ligger i Norska havet med ojämn havsbotten och med klimat och oceanografiska förhållanden som gör det till ett av världens mest krävande gasutvinningsprojekt.

Spider2005-05-02 - Nexans har konstruerat en ny terränggående grävmaskin som arbetar till havs, kallad Spider (Spindeln). Spider är ensam i sitt slag om att kunna jämna havsbotten i så kuperade områden. Spider kombinerar drivband med en avancerad nivåreglering av varje hjulpar, som gör att den kan arbeta i extremt svår havsterräng med upptill 35 graders lutning. Spider är en utveckling av Capjet-systemet som har använts av Nexans i mer än 15 år. 

Kombination av avancerade teknologier
Spider har ett avancerat kontrollsystem och är byggd för att arbeta på ned till 1000 meters djup. Operatörerna sitter i ett kontrollrum ombord på det fartyg som följer Spider och kontrollerar Spiders manövrar. Alla rörelser sköts via ett specialutvecklat hanteringssystem kallat LARS (Launch & Recovery System). Energiförsörjningen och signaler mellan fartyget och Spidern överförs via en umbilicalkabel som är producerad vid Nexans fabrik i norska Halden. 

Under Spiders arbete följer operatören dess rörelser med en undervattenskamera. Material från havsbottnen kan emellertid virvla upp och reducera sikten. Då kan operatörerna fortsätta arbetet genom att använda en virtuell, tredimensionell databild. Denna bild av havsbottnen beräknas av operatören ombord och matas in i Spiders datasystem. När arbetet börjar görs nya undersökningar av terrängen för att bekräfta vilken profil havsbottnen har.

Related Document

Your Contact

Karin Johansson Communications
Phone +46 325 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, the worldwide leader in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotive, electronics, aeronautics, material handling and automation. Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future. With an industrial presence in 39 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 22,700 people and had sales in 2009 of 5 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A.