New product list, Power networks

Only available in Swedish

 

Produkterna i bassortimentlistan tillverkas mot lager i Grimsås och målet är att A-produkterna skall levereras inom en veckas ledtid med reservation vid säsongstoppar då produkter tillfälligt kan ta slut. Genom att välja Nexans bassortiment har vi tillsammans skapat de bästa förutsättningarna för bra leveranser.
Bassortiment
Lifemark™ återvinningsmärkning på våra kablar.  
En världsunik märkningsmetod som i klartext beskriver vilka ämnen som finns i kabeln. Innehållsdeklarationen präglas in på utsidan av kabelns mantel och kan läsas av den som hanterar kabeln. LifemarkTM underlättar återvinning och är en långsiktigt hållbar lösning.
Lifemark_pragling
Duolex™ - framtagen för att förhindra mantelskador  
Skador på manteln är en av huvudorsakerna till kabelfel. Att kabelns yttermantel är felfri har därför stor betydelse. Dubbla mantlar ger optimal hållfasthet. Duolex är avsedd för eldistribution och uppfyller de höga krav som ställs på en kabel när det gäller bästa mekaniska egenskaper vid tuffa förläggningsförhållanden. Den yttre manteln är dessutom rillad vilket ger en stötdämpande effekt som motverkar intryckningsskador.
Duolex med tvärsnitt

 
Jordlina CCS – mindre stöldbegärlig jordlina  
Stölder av koppar är den tredje största organiserade brottsligheten i Sverige och stölderna kostar samhället mycket pengar varje år. Nexans har utvecklat en ny, mindre stöldbegärlig jordlina. Jordlina CCS (Copper Clad Steel) är en 7-trådig lina där centrumtråden är av kopparpläterat stål (CCS). Eftersom linan är blandad med stål är den svårare att återvinna och är därmed inte lika intressant att stjäla. För att linan ska vara enkel att särskilja från ”vanlig” jordlina är den belagd med svart ledande plast. Sammantaget medför det att den blir mindre stöldbegärlig.
Stöldsäker jordlina - Nexans
Ladda ner
Du hittar den kompletta bassortimentslistan nedan eller till höger under Mer information. Den finns också tillgänglig via vår hemsidas startsida i rutan:
Multimedia > Se alla våra broschyrer > Bassortimentslista för elnät.

 

Ny bassortimentlista, Elnät 2020

Related Information

Your Contact

Mats Klarén Product manager Utilities
Phone +46 325 80 170
mats.klaren@nexans.com